BUTTENWIESER Samuel
1740 - 1807
_
?          
    
    
    
          
  
  
     
WECHSLER David Haenlein
1762
_
??? Rosla
1773 - 1837
_
BUTTENWIESER Joseph Loeb Arieh
1780 - 1852
__
STEPPACHER Kelle
1804
_
    
    
    
    
    
    
  
  
  
WECHSLER Abraham
1796 - 1852
__
BUTTENWIESER Jette Rivka
1806 - 1855
__
FALK Falk
1802 - 1885
_
ETTENHEIMER Karoline
1808 - 1893
_
    
    
    
    
  
  
WECHSLER Samuel
1828 - 1888
__
FALK Bella
1837 - 1913
__
    
    
  
WECHSLER Theresa
1872
_

 

 

 

                
WEIL Bar
1799 - 1872
_
BERNHEIM Karolina Keile
1807 - 1859
_
  
    
    
  
  
 
WEIL Moritz
1841 - 1930
__
MAYER Adele
1844 - 1931
_
    
    
  
WEIL ???
_

 

 

 

                
WEIL Bar
1799 - 1872
_
BERNHEIM Karolina Keile
1807 - 1859
_
  
    
    
  
  
 
WEIL Moritz
1841 - 1930
__
MAYER Adele
1844 - 1931
_
    
    
  
WEIL Alfred
_

 

 

 

                
WEIL Bar
1799 - 1872
_
BERNHEIM Karolina Keile
1807 - 1859
_
    
    
  
WEIL Balbine
1843
_

 

 

 

                
WEIL Bar
1799 - 1872
_
BERNHEIM Karolina Keile
1807 - 1859
_
    
    
  
WEIL David Bar
1837
_

 

 

 

        BLUMENSTEIN David Joseph
1782
__
ASSER Gules
1886
_
      
        
    
    
      
    
  
   
    BLUMENSTEIN Enslein David
1808
__
BERNHEIMER Getti
1812
_
  
    
    
    
  
  
  
 
  BLUMENSTEIN David
1838 - 1901
__
SCHONBERGER Getta
1850 - 1910
_
  
    
    
 
  
WEIL Nathan
1881
_
BLUMENSTEIN Laura
1883
__
    
    
  
WEIL Hilde
_

 

 

 

                
WEIL Bar
1799 - 1872
_
BERNHEIM Karolina Keile
1807 - 1859
_
    
    
  
WEIL Isaac
1840
_

 

 

 

                
WEIL Bar
1799 - 1872
_
BERNHEIM Karolina Keile
1807 - 1859
_
  
    
    
  
  
 
WEIL Moritz
1841 - 1930
__
MAYER Adele
1844 - 1931
_
    
    
  
WEIL Jessie
_

 

 

 

                
WEIL Bar
1799 - 1872
_
BERNHEIM Karolina Keile
1807 - 1859
_
    
    
  
WEIL Jonas
1836 - 1840
_

 

 

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 19/10/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.