Etats Unis d'Amérique

Lieu(x) inconnu(s) du pays

    ADLER Esther ( Naissance : 25 octobre 1899 - Décès : 21 janvier 1974 )
    ALBERT Lisa ( Naissance : 29 mars 1959 )
    ALBERT Milton ( Naissance : 12 mars 1924 )
    ATLAS Rita ( Naissance : 6 décembre 1907 - Décès : 1989 )
    BALLEN Edward Miller ( Naissance : 31 juillet 1948 )
    BALLEN Frederick Roy ( Naissance : 23 août 1917 )
    BALLEN James Robert ( Naissance : 13 avril 1952 )
    BALLEN Kenneth Michael ( Naissance : 20 janvier 1955 )
    BALLEN Marjorie Jane ( Naissance : 16 décembre 1945 )
    BALLIN Carol L. ( Naissance : 9 novembre 1950 )
    BALLIN Edith C. ( Naissance : 18 février 1925 )
    BALLIN Gail S. ( Naissance : 30 novembre 1947 )
    BALLIN Janet ( Naissance : 21 janvier 1914 - Décès : 13 février 1975 )
    BALLIN Jerome K. ( Naissance : 31 mars 1920 )
    BALLIN Joanne ( Naissance : 19 mai 1961 )
    BALLIN Leslie J. ( Naissance : 5 mai 1957 )
    BALLIN Stanley L. ( Naissance : 4 mars 1911 )
    BALLIN Sydney ( Naissance : 6 juin 1882 - Décès : 21 octobre 1934 )
    BARNES Henrietta N. ( Naissance : 2 février 1948 )
    BERNSTEIN Donald David ( Naissance : 28 août 1955 )
    BERSTEIN Tamara ( Naissance : 21 juillet 1985 )
    BLOCK Arline ( Naissance : 14 août 1870 - Décès : 7 juillet 1947 )
    BODENHEIM Bertha ( Naissance : 13 mars 1870 - Décès : 21 juillet 1949 )
    BUTTENWIESER Benjamin J. ( Naissance : 22 octobre 1900 - Décès : 31 décembre 1991 )
    BUTTENWIESER Carole Helen ( Naissance : 27 avril 1959 )
    BUTTENWIESER Carole Helen ( Naissance : 20 juin 1933 - Décès : 28 octobre 1955 )
    BUTTENWIESER Clara ( Naissance : 18 juin 1863 - Décès : 12 décembre 1948 )
    BUTTENWIESER Clara ( Naissance : 28 juin 1893 - Décès : 9 mai 1916 )
    BUTTENWIESER Clarence ( Naissance : 29 avril 1898 - Décès : 18 août 1961 )
    BUTTENWIESER Ellen ( Naissance : 4 octobre 1901 - Décès : 18 août 1991 )
    BUTTENWIESER Florence ( Naissance : 13 mars 1895 )
    BUTTENWIESER Gertrude C. ( Naissance : 7 mai 1906 - Décès : 1999 )
    BUTTENWIESER Hilda ( Naissance : 9 octobre 1899 - Décès : juillet 1988 )
    BUTTENWIESER James L. ( Naissance : 13 février 1951 )
    BUTTENWIESER Janet Adele ( Naissance : 13 avril 1971 )
    BUTTENWIESER Jill Ann ( Naissance : 16 mai 1961 )
    BUTTENWIESER Joseph L. ( Naissance : 4 mars 1865 - Décès : 8 juillet 1938 )
    BUTTENWIESER Julie ( Naissance : 13 avril 1966 )
    BUTTENWIESER Laurence ( Naissance : 17 février 1957 )
    BUTTENWIESER Lawrence B. ( Naissance : 11 janvier 1932 )
    BUTTENWIESER Paul ( Naissance : 14 décembre 1897 - Décès : juillet 1960 )
    BUTTENWIESER Paul Arthur ( Naissance : 15 avril 1938 )
    BUTTENWIESER Peter Lehman ( Naissance : 9 décembre 1935 )
    BUTTENWIESER Peter Lubin ( Naissance : 21 avril 1965 )
    BUTTENWIESER Rowena ( Naissance : 29 juin 1937 )
    BUTTENWIESER Sara ( Naissance : 17 août 1963 )
    BUTTENWIESER Sophia ( Naissance : 7 octobre 1860 - Décès : août 1945 )
    BUTTENWIESER Stephen Paul ( Naissance : 27 septembre 1967 )
    BUTTENWIESER Susan Catherine ( Naissance : 5 août 1965 )
    BUTTENWIESER William Lawrence ( Naissance : 25 avril 1957 )
    CANTOR Marilyn J. ( Naissance : 11 mars 1924 )
    CAPLAND Ellie
    CHERTCOFF Bernard ( Naissance : 4 juillet 1914 - Décès : 25 novembre 1947 )
    COLT Nancy E. ( Naissance : 28 février 1948 )
    COLT Patricia ( Naissance : 3 mai 1949 )
    COLT Robert H. ( Naissance : 30 mars 1953 )
    COLT Robert H. ( Naissance : 10 mai 1920 )
    CRIST Raymond E. ( Naissance : 11 octobre 1904 - Décès : octobre 1993 )
    DAVIS Patricia W. ( Naissance : 3 décembre 1930 )
    DAVIS Robert A. ( Naissance : 16 août 1947 )
    DURLACH David Milton ( Naissance : 10 septembre 1958 )
    DURLACH Hannah ( Naissance : 2 février 1925 )
    DURLACH Nathaniel Isaac ( Naissance : 13 novembre 1928 )
    DURLACH Peter ( Naissance : 8 octobre 1964 )
    EISEN Andie Susanne ( Naissance : 5 juillet 1994 )
    EISEN Kelsey Vernelle ( Naissance : 22 juin 1990 )
    EISFELDER Edgar Maurice ( Naissance : 26 avril 1875 - Décès : 14 janvier 1943 )
    EISFELDER Leo ( Naissance : 10 mars 1879 - Décès : 15 novembre 1966 )
    EISFELDER Lucille ( Naissance : 3 juillet 1882 - Décès : 23 juin 1956 )
    EVEN-KARL Nino ( Naissance : 11 octobre 2002 )
    FRUM Catherine ( Naissance : 7 novembre 1938 )
    GALLERT Minnie ( Naissance : 3 juillet 1877 )
    GEWIRTZ Danny ( Naissance : juin 1961 )
    GEWIRTZ Jonathan ( Naissance : 16 novembre 1959 )
    GOLDBERG Rose ( Naissance : 14 janvier 1916 - Décès : 4 octobre 1995 )
    GORDON Daniel ( Naissance : 10 septembre 1911 - Décès : 11 décembre 1959 )
    GORDON David Scott ( Naissance : 24 mars 1962 )
    GUTH Susan Jennifer ( Naissance : 3 mai 1974 )
    GUTTER Gladys E. ( Décès : 7 décembre 1957 )
    HELLER Pamela ( Naissance : 8 avril 1946 )
    JACOBSON Edith R. ( Naissance : 21 novembre 1918 )
    JONES Ann Hopkins ( Naissance : 4 février 1946 )
    KASSELMAN Sarah
    KATZ (KATZOWSKY) Harry ( Naissance : 23 novembre 1909 - Décès : 1985 )
    KLAU Cynthia ( Naissance : 26 juillet 1964 )
    KLAU David C. ( Naissance : 11 mars 1963 )
    KLAU David W. ( Naissance : 2 octobre 1894 - Décès : 12 mars 1961 )
    KLAU Felice Jean ( Naissance : 29 janvier 1923 )
    KLAU James David ( Naissance : 16 novembre 1933 )
    KLAU Lucille R. ( Naissance : 25 janvier 1924 )
    KLAU Michael D. ( Naissance : 5 octobre 1956 )
    KLAU Paula ( Naissance : 29 avril 1928 )
    KLAU Phyllis B. ( Naissance : 31 mai 1957 )
    KLINGENSTEIN Alan Lee ( Naissance : 20 mars 1954 )
    KLINGENSTEIN Amy Jo ( Naissance : 24 septembre 1959 )
    KLINGENSTEIN Andrew D. ( Naissance : 15 novembre 1957 )
    KLINGENSTEIN Bernard ( Naissance : 21 mai 1923 )
    KLINGENSTEIN Charles Paul ( Naissance : 17 août 1953 )
    KLINGENSTEIN Frederick A. ( Naissance : 13 avril 1931 )
    KLINGENSTEIN Geoffrey Paul ( Naissance : 28 février 1955 )
    KLINGENSTEIN Gertrude ( Naissance : 14 juillet 1893 )
    KLINGENSTEIN Jean Ann ( Naissance : 10 juin 1942 )
    KLINGENSTEIN Joanne Lee ( Naissance : 8 juin 1960 )
    KLINGENSTEIN John ( Naissance : 17 janvier 1929 )
    KLINGENSTEIN Joseph ( Naissance : 4 juin 1891 )
    KLINGENSTEIN Kathy Anne ( Naissance : 9 mars 1954 )
    KLINGENSTEIN Lee Paul ( Naissance : 14 janvier 1927 )
    KLINGENSTEIN Lucy Lowe ( Naissance : 12 septembre 1961 )
    KLINGENSTEIN Nancy D. ( Naissance : 30 septembre 1955 )
    KLINGENSTEIN Paul H. ( Naissance : 20 juillet 1894 )
    KLINGENSTEIN Paul Henry Ii ( Naissance : 30 décembre 1955 )
    KLINGENSTEIN Percival Percy ( Naissance : 19 janvier 1896 )
    KLINGENSTEIN Richard Sheridan ( Naissance : 27 novembre 1946 )
    KLINGENSTEIN Rose ( Naissance : 27 juillet 1889 )
    KLINGENSTEIN Sadie B. ( Naissance : 19 juillet 1898 )
    KLINGENSTEIN Sarah D. ( Naissance : 2 mai 1967 )
    KLINGENSTEIN Susan Jane ( Naissance : 7 juillet 1955 )
    KLINGENSTEIN Thomas D. ( Naissance : 31 janvier 1954 )
    KLINGENSTEIN Virginia Whitney ( Naissance : 8 janvier 1958 )
    KLINGENSTEIN William Percy ( Naissance : 12 juillet 1943 )
    KORN Edward David ( Naissance : 20 octobre 1950 )
    KORN Miriam ( Naissance : 4 avril 1923 )
    KORN Robert ( Naissance : 22 janvier 1915 )
    KORN Robert Bernhard ( Naissance : 4 février 1949 )
    KORN William J. ( Naissance : 13 mars 1884 - Décès : 18 décembre 1972 )
    KRIEGER David ( Naissance : 23 août 1978 )
    KRIEGER Nechama ( Naissance : 3 août 1987 )
    KRIEGER Shoshana ( Naissance : 23 juillet 1980 )
    KRIEGER Tamar ( Naissance : 15 août 1983 )
    LALOGGIA Angeline ( Naissance : décembre 1932 - Décès : 5 décembre 2007 )
    LEDERMAN Helene ( Naissance : 16 octobre 1913 )
    LEHMAN Helen ( Naissance : 8 octobre 1905 )
    LEVY Susan ( Naissance : 1 février 1935 )
    LOEB Michael A ( Naissance : 25 novembre 1928 )
    LUBIN Ann Harriet ( Naissance : 15 novembre 1935 )
    MABRY Iris ( Naissance : 11 août 1919 )
    MARIGNY Suzette ( Naissance : 29 juin 1931 )
    MAYER Andrew Charles ( Naissance : 13 juin 1927 )
    MAYER Ann ( Naissance : 20 juillet 1955 )
    MAYER Berna ( Naissance : 7 février 1930 )
    MAYER Charles ( Naissance : 22 septembre 1888 - Décès : 14 décembre 1980 )
    MAYER Clara Woolie ( Naissance : 1 juin 1895 )
    MAYER David ( Naissance : 4 janvier 1916 )
    MAYER Elisabeth Lloyd ( Naissance : 4 décembre 1947 )
    MAYER Fannie ( Naissance : 23 octobre 1886 - Décès : 22 août 1972 )
    MAYER Frances ( Naissance : 18 avril 1922 )
    MAYER Joseph L. B. ( Naissance : 5 février 1885 - Décès : 4 décembre 1939 )
    MAYER Kerry ( Naissance : 26 juin 1936 )
    MAYER Myron ( Naissance : 20 janvier 1919 )
    MAYER Nancy ( Naissance : 16 septembre 1921 )
    MAYER Peter Joseph ( Naissance : 6 octobre 1951 )
    MAYER Rebecca Lee ( Naissance : 11 mars 1956 )
    MAYER Rosalie ( Naissance : 27 octobre 1913 )
    MAYER Stella ( Naissance : 20 juillet 1935 )
    MAYER Stella ( Naissance : 18 février 1883 - Décès : 18 mars 1893 )
    MAYER Susan N. ( Naissance : 25 novembre 1949 )
    MAYER Theresa ( Naissance : 29 octobre 1890 )
    MILLER Doris Jane ( Naissance : 1 décembre 1921 )
    MILLER Edward S. ( Naissance : 28 février 1882 - Décès : 5 juin 1916 )
    MINER Jan ( Naissance : 14 septembre 1954 )
    MINER Laurence W. ( Naissance : 29 juillet 1959 )
    MINER Thomas H. ( Naissance : 3 août 1948 )
    MOORE SHARON Lowe ( Naissance : 3 juillet 1932 )
    NIKORA Suzanne ( Naissance : 23 juin 1944 )
    NITZANI Yochai ( Naissance : 25 mai 1991 )
    OPPENHEIM Alan C. ( Naissance : 21 mai 1958 )
    OPPENHEIM David J. ( Naissance : 13 avril 1955 )
    OPPENHEIM Lisa J. ( Naissance : 26 septembre 1962 )
    OPPENHEIM William J. ( Naissance : 21 avril 1920 )
    OPPENHEIM William J. Jr. ( Naissance : 25 juillet 1953 )
    OSNOS Noah ( Naissance : 21 mars 1959 )
    OSNOS Ronald ( Naissance : 24 octobre 1926 )
    OSNOS Simon ( Naissance : 26 novembre 1955 )
    PATT Audrey ( Naissance : 29 janvier 1971 )
    PATT Jessica ( Naissance : 23 février 1967 )
    PATT Stephen L. ( Naissance : 22 mars 1938 )
    PERLMAN Alex ( Naissance : 18 mars 1954 )
    PERLMAN Cynthia ( Naissance : 29 septembre 1950 )
    PERLMAN Dennis ( Naissance : 28 mai 1952 )
    PERLMAN Mace ( Naissance : 31 juillet 1963 )
    PERLMAN Ronald ( Naissance : 2 août 1945 - Décès : 14 décembre 1971 )
    PERLMAN Solai ( Naissance : 19 mars 1974 )
    PERLMAN Wallace ( Naissance : 22 novembre 1942 )
    PHILLIPS Brenda N. ( Naissance : 7 mai 1929 )
    PRINS Carol Ann ( Naissance : 23 août 1940 )
    RONZITTI Regina ( Naissance : 20 février 1948 )
    ROSENHEIM Jane ( Naissance : 1 novembre 1900 )
    ROSSBACH Margot ( Naissance : 15 avril 1925 )
    ROTHENBERG Bernard K. ( Naissance : 24 novembre 1920 - Décès : 1989 )
    ROTHENBERG Kay ( Naissance : 16 janvier 1961 )
    ROTHENBERG Madge ( Naissance : 28 janvier 1959 )
    RUBINGER Bernard ( Naissance : 21 février 1905 )
    RUBINGER Charles S. ( Naissance : 28 mai 1939 )
    RUBINGER Lynn N. ( Naissance : 20 juin 1944 )
    SALTONSTALL David ( Naissance : 17 mai 1935 )
    SAMUELS Kenneth Lee ( Naissance : 17 juin 1966 )
    SAMUELS Lee ( Naissance : 7 mai 1937 )
    SAMUELS Scott Alan ( Naissance : 30 mars 1970 )
    SAPERSTON Frances Jane ( Naissance : 28 avril 1927 )
    SHEA Andrew B. ( Naissance : 27 mai 1954 )
    SHEA John J.B. ( Naissance : 21 janvier 1924 )
    SHEA Katherine B. ( Naissance : 13 janvier 1953 )
    SHEA Steven J.C. ( Naissance : 12 mai 1946 )
    SHERIDAN Mary Caroll ( Naissance : 7 février 1912 )
    SIMON Elise ( Naissance : 1847 )
    STERN David R. ( Naissance : 11 août 1947 - Décès : 9 août 1972 )
    STERN Ellen R. ( Naissance : 3 novembre 1956 )
    STERN John P. ( Naissance : 24 octobre 1950 )
    STERN Robert D. ( Naissance : 23 septembre 1921 )
    SYMINGTON Pamela Stuart ( Naissance : 28 juin 1920 )
    UNGER Albert B. ( Naissance : 22 décembre 1889 )
    WALDIS Brian ( Naissance : 6 avril 1971 )
    WALDIS David ( Naissance : 20 février 1967 )
    WALDIS Helen ( Naissance : 3 septembre 1948 )
    WALDIS John ( Naissance : 16 juillet 1943 )
    WALDIS Thomas ( Naissance : 20 août 1945 )
    WASSERMAN Eric Michael ( Naissance : 21 août 1956 )
    WASSERMAN Ross Sigmund ( Naissance : 23 mai 1959 )
    WATTENBERG Francine Ellen ( Naissance : 30 novembre 1946 )
    WEIL Lena Caroline ( Naissance : 24 juin 1868 - Décès : 13 mai 1938 )
    WEINTRAUB Gail ( Naissance : 8 juin 1948 )
    WERTHAN Elizabeth ( Naissance : 6 janvier 1939 )
    WHITEMAN Andrew Michael ( Naissance : 21 octobre 1968 )
    WHITEMAN Eric Stuart ( Naissance : 29 novembre 1942 )
    WHITEMAN Lauren Gayle ( Naissance : 4 décembre 1971 )

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 12/02/2021. Vous pouvez le télécharger sur ce site.