Page précédente

HECHT Chantal
    Arbre d'ascendance
    Père : HECHT Ferry
    Mère : CHICHEPORTICHE Fernande
    Frères/Soeurs :
       HECHT Sonia (?)
       HECHT Huguette (?)
       HECHT Patricia (?)
       HECHT Marlene (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Chantal
          Nom de famille : HECHT
    Informations de famille :
          avec LACHAUME Marcel :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   LACHAUME Karine (?)
                   LACHAUME Olivier (?)
                   LACHAUME Julien (?)

HECHT Ferry
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Ferry
          Nom de famille : HECHT
    Informations de famille :
          avec CHICHEPORTICHE Fernande :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   HECHT Chantal (?)
                   HECHT Patricia (?)
                   HECHT Sonia (?)
                   HECHT Marlene (?)
                   HECHT Huguette (?)

HECHT Huguette
    Arbre d'ascendance
    Père : HECHT Ferry
    Mère : CHICHEPORTICHE Fernande
    Frères/Soeurs :
       HECHT Sonia (?)
       HECHT Chantal (?)
       HECHT Patricia (?)
       HECHT Marlene (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Huguette
          Nom de famille : HECHT
    Informations de famille :
          avec CHICHEPORTICHE Armand :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   CHICHEPORTICHE Franck (?)
                   CHICHEPORTICHE Sandrine (?)
                   CHICHEPORTICHE Gael (?)

HECHT Marlene
    Arbre d'ascendance
    Père : HECHT Ferry
    Mère : CHICHEPORTICHE Fernande
    Frères/Soeurs :
       HECHT Sonia (?)
       HECHT Huguette (?)
       HECHT Patricia (?)
       HECHT Chantal (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Marlene
          Nom de famille : HECHT
    Informations de famille :
          avec MOATTI Daniel :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   MOATTI Stephanie (?)
                   MOATTI Alexandre (?)

HECHT Patricia
    Arbre d'ascendance
    Père : HECHT Ferry
    Mère : CHICHEPORTICHE Fernande
    Frères/Soeurs :
       HECHT Sonia (?)
       HECHT Huguette (?)
       HECHT Marlene (?)
       HECHT Chantal (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Patricia
          Nom de famille : HECHT
    Informations de famille :
          avec MAETZ Marcel :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   MAETZ Mickael (?)
                   MAETZ Rebecca (?)
                   MAETZ Deborah (?)

HECHT Sonia
    Arbre d'ascendance
    Père : HECHT Ferry
    Mère : CHICHEPORTICHE Fernande
    Frères/Soeurs :
       HECHT Patricia (?)
       HECHT Huguette (?)
       HECHT Marlene (?)
       HECHT Chantal (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sonia
          Nom de famille : HECHT
    Informations de famille :
          avec HIBON Gilles :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   HIBON Sarah (?)
                   HIBON Samuel (?)

HECKER Clement
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Clement
          Nom de famille : HECKER
    Informations de famille :
          avec SPIRA Clementine :
                UST : MARRIED

HEIDELHEIM Ann
    Arbre d'ascendance
    Père : HEIDELHEIM Bar
    Frères/Soeurs :
       HEIDELHEIM Mansel (1777)
       HEIDELHEIM Thekla (1794)
    Naissance :
          Date : 1768
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Ann
          Nom de famille : HEIDELHEIM

HEIDELHEIM Bar
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Bar
          Nom de famille : HEIDELHEIM
        Enfants :
           HEIDELHEIM Ann (1768)
           HEIDELHEIM Mansel (1777)
           HEIDELHEIM Thekla (1794)

HEIDELHEIM Mansel
    Arbre d'ascendance
    Père : HEIDELHEIM Bar
    Frères/Soeurs :
       HEIDELHEIM Ann (1768)
       HEIDELHEIM Thekla (1794)
    Naissance :
          Date : 1777
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Mansel
          Nom de famille : HEIDELHEIM

HEIDELHEIM Thekla
    Arbre d'ascendance
    Père : HEIDELHEIM Bar
    Frères/Soeurs :
       HEIDELHEIM Ann (1768)
       HEIDELHEIM Mansel (1777)
    Naissance :
          Date : 12 juillet 1794
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Thekla
          Nom de famille : HEIDELHEIM
    Informations de famille :
          avec KAUFFMAN Herz (1788) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   KAUFFMAN Bale (1813)
                   KAUFFMAN Bar (1815)
                   KAUFFMAN Mami (1821)
                   KAUFFMANN Lehmann (1822 Eichtersheim - 1893 Mannheim)
                   KAUFFMAN Reichel (1824)
                   KAUFFMAN Samuel (1834)
                   KAUFFMAN Julius Isaac (?)
                   KAUFFMAN Josef (?)

HEIDINGER Gabriele
    Naissance :
          Date : 1911
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gabriele
          Nom de famille : HEIDINGER
    Informations de famille :
          avec GUTERBOCK Bruno Barle (1911 - 1951) :
                UST : MARRIED

HEILBUT Moses
    Décès :
          Date : 1717
          Lieu : Allemagne - Altona
                MAP :
                      LATI : 53.550000
                      LONG : 9.933330
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Moses
          Nom de famille : HEILBUT
    Informations de famille :
          avec HAMELIN Jochebed (? - 1716) :
                UST : MARRIED

HEIMANN Julius
    Décès :
          Date : 8 mai 1915
          Lieu : Belgique - ?
          FNA : NO
    Naissance :
          Lieu : Allemagne - Obendorf,Wuerttemberg
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Julius
          Nom de famille : HEIMANN
    Informations de famille :
          avec PRESSBURGER Friederike Rickele (1888 - 1977) :
                UST : MARRIED

HEINSHEIMER Klara
    Naissance :
          Date : 4 août 1851
          Lieu : Eppingen Bade-Wurtemberg Allemagne
                MAP :
                      LATI : 49.136940
                      LONG : 8.910280
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Klara
          Nom de famille : HEINSHEIMER
    Informations de famille :
          avec REISS Max (1842) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   REISS Theodor (1873 - 1878)
                   REISS Lenka (1874)
                   REISS Yella (1875)
                   REISS Bertha (1879 Munich)
                   REISS Joseph Sepp (1880)
                   REISS Lilly Lina (1885 Munich - 1942)

HEISER Albert
    Chronogramme
    Naissance :
          Date : 19 décembre 1910
          Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                MAP :
                      LATI : 51.508530
                      LONG : -0.125740
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 6 décembre 1993 (82 ans)
          Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                MAP :
                      LATI : 52.573640
                      LONG : -0.247770
          FNA : NO
    Référence : b22181
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Albert
          Nom de famille : HEISER
    Informations de famille :
          avec LANDAU Daphne (1921) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1948 (38 ans)
                      Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                            MAP :
                                  LATI : 51.508530
                                  LONG : -0.125740
                      FNA : NO
                Enfants :
                   HEISER Michael (1957 )
                   HEISER Sarah Lesley (1958 )

HEISER Michael
    Arbre d'ascendance
    Père : HEISER Albert (1910 - 1993) (Age à la naissance de l'enfant : 46 ans)
    Mère : LANDAU Daphne (1921) (Age à la naissance de l'enfant : 35 ans)
    Frères/Soeurs :
       HEISER Sarah Lesley (1958 )
    Naissance :
          Date : 16 mars 1957
          Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                MAP :
                      LATI : 52.573640
                      LONG : -0.247770
          FNA : NO
    Référence : B221811
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Michael
          Nom de famille : HEISER

HEISER Sarah Lesley
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : HEISER Albert (1910 - 1993) (Age à la naissance de l'enfant : 47 ans)
    Mère : LANDAU Daphne (1921) (Age à la naissance de l'enfant : 37 ans)
    Frères/Soeurs :
       HEISER Michael (1957 )
    Naissance :
          Date : 27 octobre 1958
          Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                MAP :
                      LATI : 52.573640
                      LONG : -0.247770
          FNA : NO
    Référence : B221812
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sarah Lesley
          Nom de famille : HEISER
    Informations de famille :
          avec MESTEL Ben (1960) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : avril 1992 (34 ans)
                      Lieu : Grande-Bretagne - Peterborough,ANGLETERRE
                            MAP :
                                  LATI : 52.573640
                                  LONG : -0.247770
                      FNA : NO
                Enfants :
                   MESTEL Eleanorrachel (1994 )
                   MESTEL Ruth Olivia (1996 )

HEJAJE Evelyne
    Naissance :
          Date : 11 septembre 1946
          Lieu : Tunisie - Tunis (La Goulette),TU
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Evelyne
          Nom de famille : HEJAJE
    Informations de famille :
          avec BALOUKA Jean-Pierre Meir (1942) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : septembre 2004 (58 ans)
                      Lieu : Israël - Ashdod
                      FNA : NO

HELD Aviva
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : HELD Mark
    Mère : STEFANSKY Rosul (1952) (Age à la naissance de l'enfant : 22 ans)
    Frères/Soeurs :
       HELD Sharon (1978 London)
    Naissance :
          Date : 1974
          Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                MAP :
                      LATI : 51.508530
                      LONG : -0.125740
          FNA : NO
    Référence : B226461
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Aviva
          Nom de famille : HELD
    Informations de famille :
          avec KLEIN Eliyahu :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 1 septembre 1993 (19 ans)
                      Lieu : London Greater London Grande-Bretagne
                            MAP :
                                  LATI : 51.508530
                                  LONG : -0.125740
                      FNA : NO

HELD Mark
    Référence : b22646
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Mark
          Nom de famille : HELD
    Informations de famille :
          avec STEFANSKY Rosul (1952) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   HELD Aviva (1974 London)
                   HELD Sharon (1978 London)

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 26/08/2018. Vous pouvez le télécharger sur ce site.