Page précédente

ZENOU Guemora
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Mordekhai (1875) (Age à la naissance de l'enfant : 20 ans)
    Mère : CHEKROUN Khomeriya (1882) (Age à la naissance de l'enfant : 13 ans)
    Naissance :
          Date : 28 novembre 1895
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guemora
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec SELLAM (BEN-RIH) Yitzhak (1890) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   SELLAM (BEN-RIH) David (1918 )
                   SELLAM (BEN-RIH) Nedjouma (1926 - 1951 )

ZENOU Guemora
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Aharon Jrayen (1870) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : SELLAM (BEN-BOUSHOUSHA) Rivka (1877) (Age à la naissance de l'enfant : 24 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Abala Miriam (1890)
       ZENOU Yitzhak (1900 )
       ZENOU Zahara (1906 )
       ZENOU Bihi (?)
    Naissance :
          Date : 1901
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 23 août 1917 (16 ans)
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guemora
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Guemora
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Yossef (1849 - 1920) (Age à la naissance de l'enfant : 44 ans)
    Mère : QUARALO Aziza Cahla (1864) (Age à la naissance de l'enfant : 29 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Miriam (1877 - 1922 )
       ZENOU Yehouda (1882 Aflou - 1943 Laghouat)
       ZENOU Abraham Brahim (1888 )
       ZENOU Moshe (1891 )
       ZENOU Makhlouf (1897 - Nice)
       ZENOU Kokhava Nedjma Douna (1901 - 1981 )
       ZENOU David Daoud (1902 )
    Naissance :
          Date : 6 juillet 1893
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guemora
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec CHEKROUN (BEN-SETI) David (1864 - 1922) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   CHEKROUN Menana (1911 )
                   CHEKROUN Mekha Mordekhai Mardochee (1919 )
                   CHEKROUN Yossef (1922 )

ZENOU Guy
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Simon
    Mère : SELLAM Esther
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Miriam (?)
       ZENOU Patrick (?)
       ZENOU Marcel (?)
       ZENOU Claire (?)
       ZENOU Noel (?)
       ZENOU Odette (?)
       ZENOU Jacques (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guy
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Hadas
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Eric Nessim
    Mère : BEN-MOSHE Yeara
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Tomer (?)
       ZENOU Daniel (?)
       ZENOU Naama (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Hadas
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Haim
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haim
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ??? Mima :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   ZENOU Aicha (?)

ZENOU Haroun Aaron
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Lalou
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haroun Aaron
          Nom de famille : ZENOU
        Enfants :
           ZENOU Agou (?)
           ZENOU Lalou Zeria (?)

ZENOU Haya
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Joseph
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Nessim (?)
       ZENOU Catherine Menana (?)
       ZENOU Golda (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haya
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Haya
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Yossef (1935)
    Mère : SEBBAN Reinette Sultana (1938)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Eric Nessim (?)
       ZENOU Catherine Esther Menana (?)
       ZENOU Golda Martine (?)
    Naissance :
          FNA : YES
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haya
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec DOLEV Ilan :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   DOLEV Eviatar (2002)
                   DOLEV Nadav (2004)
                   DOLEV Gilad (2004)

ZENOU Helene
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Bihi (1904)
    Mère : SELLAM Zouina (1898 - 1960)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Yvonne Khomeriya (1929)
       ZENOU Ninette Hanina (1932)
       ZENOU Eloi Leon (1938)
       ZENOU Bernard (1940)
    Naissance :
          Lieu : Israël - ?
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Helene
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Helene
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Henri Aharon (1915 - 1980)
    Mère : ZENOU Messaouda Fortunee
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Helene
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Henri Aaron Haim
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Judas Yehouda (1858 - 1947) (Age à la naissance de l'enfant : 47 ans)
    Mère : LUC Marie (1873) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Menini Nini (1890 Laghouat - 1985 )
       ZENOU Mazaltov Mezaltoub (1893 Laghouat - 1985 Nice)
       ZENOU Abraham Albert (1895 Laghouat - 1938)
       ZENOU Rebecca Rivka (1896 Laghouat - 1987 Rosny-sous-Bois)
       ZENOU Max Mardochee (1900 Laghouat - 1970 Nice)
       ZENOU Eugenie Nedjma (1906 Laghouat - Nice)
       ZENOU Fortunee (1909 Laghouat)
       ZENOU Joseph Meyer (1916 Laghouat - 1997 Nice)
    Naissance :
          Date : 7 janvier 1905
          Lieu : Laghouat Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 33.800000
                      LONG : 2.865140
          FNA : NO
    Décès :
          Lieu : Val-de-Marne France - Le Kremlin-Bic?tre,94270,?le-de-France
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Henri Aaron Haim
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec PERES Esther :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Edith (?)
                   ZENOU Jean-Claude (? - )
                   ZENOU Liliane (?)
                   ZENOU Gisele (?)
                   ZENOU ??? (?)

ZENOU Henry
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Abraham Brahim (1888)
    Mère : JOURNO Juliette
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Joseph (1920 Aflou - 1991 )
       ZENOU Salomon (?)
       ZENOU Esther (?)
       ZENOU Aziza (?)
       ZENOU Martial (?)
       ZENOU Maurice Moshe (?)
       ZENOU Raphael (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Henry
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ZENOU Esther Bat-Yehouda :
                UST : MARRIED
          avec ZENOU Esther :
                UST : MARRIED

ZENOU Ihouda Yehouda
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Agou
    Frères/Soeurs :
       ZENOU AGOU Makhlouf (1826)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Ihouda Yehouda
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec BAT-SLIMAN Rachel :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   AGOU Zahara (?)
                   AGOU Youssif Yossef (?)
          avec BAT-AARON Menini :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Zahara (?)
                   ZENOU Aicha (?)
          avec BAT-GAGA Semha Simha :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   AGOU Benyamine (?)

ZENOU Isaac
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Shlomoh Sliman (1929)
    Mère : ZENOU Miriam Menana
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Ohava (?)
       ZENOU Jacqueline (?)
       ZENOU Avi Abraham (?)
       ZENOU Sylvia (?)
       ZENOU Dina (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Isaac
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Isaac
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Isaac
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec LUC Gamra :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Jules (?)
                   ZENOU Suzanne (?)
                   ZENOU Marie (?)
                   ZENOU Estelle (?)

ZENOU Jacob
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacob
          Nom de famille : ZENOU
        Enfant :
           ZENOU David Daoud (?)

ZENOU Jacob
    Naissance :
          Date : avant 1948
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacob
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec SELLAM Josephine Hilwa (1948) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU ? (?)
                   ZENOU Ran (?)
                   ZENOU ? (?)

ZENOU Jacob Yankele
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Ephraim (1931 - 2005) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Mère : LAHYANI Odette Mahbouba (1939) (Age à la naissance de l'enfant : 20 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Leon Eliyahou (1957 )
       ZENOU Mikha Makhlouf (1960 )
       ZENOU Rivka (1962 )
       ZENOU Limor (1975 )
    Naissance :
          Date : 1959
          Lieu : Israël - Eilath
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacob Yankele
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec LUCY :
                UST : MARRIED

ZENOU Jacqueline
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Shlomoh Sliman (1929)
    Mère : ZENOU Miriam Menana
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Ohava (?)
       ZENOU Isaac (?)
       ZENOU Avi Abraham (?)
       ZENOU Sylvia (?)
       ZENOU Dina (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacqueline
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Jacques
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Simon
    Mère : SELLAM Esther
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Miriam (?)
       ZENOU Patrick (?)
       ZENOU Marcel (?)
       ZENOU Claire (?)
       ZENOU Noel (?)
       ZENOU Odette (?)
       ZENOU Guy (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Jacques
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Makhlouf (1897) (Age à la naissance de l'enfant : 35 ans)
    Mère : ZENOU Mazaltov Mezaltoub (1893 - 1985) (Age à la naissance de l'enfant : 39 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Joseph (1925 Aflou - )
       ZENOU Elie (1929 Aflou)
       ZENOU Elise (?)
       ZENOU Gaby (?)
    Naissance :
          Date : autour de 1932
          Lieu : Aflou Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 34.112800
                      LONG : 2.102280
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1998 (66 ans)
          Lieu : Paris Paris France
                MAP :
                      LATI : 48.853410
                      LONG : 2.348800
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Jacques
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec SEBBAN Berthe :
                UST : MARRIED

ZENOU Jacques
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU David Daoud (1902)
    Mère : RAHAMIM ???
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Simon (?)
       ZENOU Yossef (?)
       ZENOU Eli (?)
       ZENOU Aziza (?)
       ZENOU Suzette (?)
       ZENOU Yehouda (?)
       ZENOU Raymond (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Jacques
          Nom de famille : ZENOU

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 03/08/2017. Vous pouvez le télécharger sur ce site.