Page précédente

ZENOU Georgette
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Georgette
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec PARTOUCHE Aharon :
                UST : MARRIED

ZENOU Gerard
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Salomon (1908 - 1987)
    Mère : ??? Fortune
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Olga Mazal (1939 Aflou)
       ZENOU Juliette (?)
       ZENOU Roger (?)
       ZENOU David Doudou (?)
       ZENOU Guy (?)
       ZENOU Jeanine (?)
       ZENOU Jean-Jacques (?)
       ZENOU Paul (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gerard
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Gil
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Marcel (1956)
    Mère : OHAMA Rouhama
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Kfir (?)
       ZENOU Nir (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gil
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Gil
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Raymond
    Mère : ???
    Frères/Soeurs :
       ZENOU David (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gil
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Gilles
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Jacques Yaakov (1936)
    Mère : ??? Rachel
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Virginie (?)
       ZENOU Beatrice (?)
       ZENOU Edwige (?)
       ZENOU Chantal (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gilles
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Gilles
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Yves (1942)
    Mère : BRUX Danielle
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Sophie (?)
       ZENOU Audrey (?)
       ZENOU Raphael (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gilles
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Gisele
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Henri Aaron Haim (1905)
    Mère : PERES Esther
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Liliane (?)
       ZENOU ??? (?)
       ZENOU Jean-Claude (? - )
       ZENOU Edith (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gisele
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Golda
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Joseph
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Nessim (?)
       ZENOU Catherine Menana (?)
       ZENOU Haya (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Golda
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Golda Martine
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Yossef (1935)
    Mère : SEBBAN Reinette Sultana (1938)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Eric Nessim (?)
       ZENOU Haya (?)
       ZENOU Catherine Esther Menana (?)
    Naissance :
          FNA : YES
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Golda Martine
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec SROR Golan :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   SROR Tamir (?)
                   SROR Youval (?)
                   SROR Inon (?)

ZENOU Golda Veronique Helena
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Joseph (1920 - 1990) (Age à la naissance de l'enfant : 48 ans)
    Mère : LAHYANI Sarah (1927 - 2007) (Age à la naissance de l'enfant : 40 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Jules Lamouri Yehouda (1947 Aflou - 2017 )
       ZENOU Julie Juliette Simha (1950 Aflou - 2016 )
       ZENOU Norbert Brahim Abraham (1952 Aflou)
       ZENOU Simon (1954 Aflou)
       ZENOU Meyer (1957 Aflou)
       ZENOU Philippe Charles (1959 )
       ZENOU Michel Francois (1961 - 2015 )
       ZENOU Joelle France (1962 )
       ZENOU Claude Emmanuel (1964 )
    Naissance :
          Date : 9 décembre 1968
          Lieu : France - Marseille
                MAP
                      LATI : N43.296950
                      LONG : E5.381070
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Golda Veronique Helena
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ZERATH Guy Dov :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZERATH Joseph (1990 )
                   ZERATH Fabienne (1993 )

ZENOU Gregory
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Jean (1948)
    Mère : ? de HOLLANDE Maya
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Roy (?)
       ZENOU Stacy (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Gregory
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Guemora
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Mordekhai (1875) (Age à la naissance de l'enfant : 20 ans)
    Mère : CHEKROUN Khomeriya (1882) (Age à la naissance de l'enfant : 13 ans)
    Naissance :
          Date : 28 novembre 1895
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guemora
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec SELLAM (BEN-RIH) Yitzhak (1890) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   SELLAM (BEN-RIH) David (1918 )
                   SELLAM (BEN-RIH) Nedjouma (1926 - 1951 )

ZENOU Guemora
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Aharon Jrayen (1870) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : SELLAM (BEN-BOUSHOUSHA) Rivka (1877) (Age à la naissance de l'enfant : 24 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Abala Miriam (1890)
       ZENOU Yitzhak (1900 )
       ZENOU Zahara (1906 )
       ZENOU Bihi (?)
    Naissance :
          Date : 1901
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 23 août 1917 (16 ans)
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guemora
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Guemora
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Yossef (1849 - 1920) (Age à la naissance de l'enfant : 44 ans)
    Mère : KARALOU Aziza Cahla (1864) (Age à la naissance de l'enfant : 29 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Miriam (1877 - 1922 )
       ZENOU Abraham Brahim (1878 )
       ZENOU Yehouda (1882 Aflou - 1943 Laghouat)
       ZENOU Moshe (1891 )
       ZENOU Makhlouf (1897 - Nice)
       ZENOU Kokhava Nedjma Douna (1901 - 1981 )
       ZENOU David Daoud (1902 )
    Naissance :
          Date : 6 juillet 1893
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guemora
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec CHEKROUN (BEN-SETI) David (1864 - 1922) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   CHEKROUN Menana (1911 )
                   CHEKROUN Mekha Mordekhai Mardochee (1919 - 2006 )
                   CHEKROUN Yossef (1922 )

ZENOU Guila
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Chalom
    Mère : NAHOUM Vanessa
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Aharon (?)
       ZENOU Yonathan (?)
       ZENOU Chana (?)
       ZENOU Hadassah (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guila
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Guy
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Salomon (1908 - 1987)
    Mère : ??? Suzanne
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Olga Mazal (1939 Aflou)
       ZENOU Juliette (?)
       ZENOU Gerard (?)
       ZENOU David Doudou (?)
       ZENOU Paul (?)
       ZENOU Jeanine (?)
       ZENOU Jean-Jacques (?)
       ZENOU Roger (?)
    Profession : médecin
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guy
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Guy
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Simon
    Mère : SELLAM Esther
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Miriam (?)
       ZENOU Patrick (?)
       ZENOU Marcel (?)
       ZENOU Claire (?)
       ZENOU Noel (?)
       ZENOU Odette (?)
       ZENOU Jacques (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Guy
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Hadas
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Eric Nessim
    Mère : BEN-MOSHE Yeara
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Tomer (?)
       ZENOU Daniel (?)
       ZENOU Naama (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Hadas
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Hadassah
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Chalom
    Mère : NAHOUM Vanessa
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Guila (?)
       ZENOU Yonathan (?)
       ZENOU Aharon (?)
       ZENOU Chana (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Hadassah
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Haim
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Lalou Elie (1918 - 2019)
    Mère : SELLAM Messaouda (1925 - 2007)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Shalom (?)
       ZENOU Yaakov (?)
       ZENOU Meir (?)
       ZENOU Etoile (?)
       ZENOU Shimon (?)
       ZENOU Yitzhak (?)
       ZENOU David (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haim
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Haim
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haim
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ??? Mima :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   ZENOU Aicha (?)

ZENOU Hanane
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Charlie
    Mère : ??? Arlette
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Bat-El (?)
       ZENOU Revital (?)
       ZENOU Ella (?)
       ZENOU Arik (?)
       ZENOU Ethan (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Hanane
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Haroun Aaron
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Lalou
    Naissance :
          Date : autour de 1760
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haroun Aaron
          Nom de famille : ZENOU
        Enfants :
           ZENOU Lalou Zeria (1807 Laghouat)
           ZENOU Agou (?)

ZENOU Haya
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Joseph
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Nessim (?)
       ZENOU Catherine Menana (?)
       ZENOU Golda (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haya
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Haya
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Yossef (1935)
    Mère : SEBBAN Reinette Sultana (1938)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Eric Nessim (?)
       ZENOU Catherine Esther Menana (?)
       ZENOU Golda Martine (?)
    Naissance :
          FNA : YES
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Haya
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec DOLEV Ilan :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   DOLEV Eviatar (2002)
                   DOLEV Nadav (2004)
                   DOLEV Gilad (2004)

ZENOU Helene
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Bihi (1904)
    Mère : SELLEM Zouina (1898 - 1960)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Yvonne Khomeriya (1929)
       ZENOU Ninette Hanina (1932)
       ZENOU Eloi Leon (1938)
       ZENOU Bernard (1940)
    Naissance :
          Lieu : Israël - ?
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Helene
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Helene
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Henri Aharon (1915 - 1980)
    Mère : ZENOU Messaouda Fortunee
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Helene
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Henri Aaron Haim
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Judas Yehouda (1858 - 1947) (Age à la naissance de l'enfant : 47 ans)
    Mère : LUC Marie (1873) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Menini Nini (1890 Laghouat - 1985 )
       ZENOU Mazaltov Mezaltoub (1893 Laghouat - 1985 Nice)
       ZENOU Abraham Albert (1895 Laghouat - 1938)
       ZENOU Rebecca Rivka (1896 Laghouat - 1987 Rosny-sous-Bois)
       ZENOU Max Mardochee (1900 Laghouat - 1970 Nice)
       ZENOU Eugenie Nedjma (1906 Laghouat - Nice)
       ZENOU Fortunee (1909 Laghouat)
       ZENOU Joseph Meyer (1916 Laghouat - 1997 Nice)
    Naissance :
          Date : 7 janvier 1905
          Lieu : Laghouat Laghouat Algerie
                MAP
                      LATI : N33.800000
                      LONG : E2.865140
          FNA : NO
    Décès :
          Lieu : Val-de-Marne France - Le Kremlin-Bic?tre,94270,?le-de-France
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Henri Aaron Haim
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec PERES Esther :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Edith (?)
                   ZENOU Jean-Claude (? - )
                   ZENOU Liliane (?)
                   ZENOU Gisele (?)
                   ZENOU ??? (?)

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 28/09/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.