Page précédente

ZENOU Kfir
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Marcel (1956)
    Mère : OHAMA Rouhama
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Gil (?)
       ZENOU Nir (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Kfir
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Kokhava Kokhi
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Marco (1951) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : ZENOU Julie Juliette Simha (1950 - 2016) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Shmouel Shmoulik (1975 )
       ZENOU Esther Etti (1976 )
       ZENOU Sarah (1977 )
       ZENOU Yossef Yossi (1981 )
       ZENOU Dan Nissim (1992 )
    Naissance :
          Date : 1982
          Lieu : Israël - Kiryat Malakhi
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Kokhava Kokhi
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Kokhava Nedjma Douna
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Yossef (1849 - 1920) (Age à la naissance de l'enfant : 52 ans)
    Mère : QUARALOU Aziza Cahla (1864) (Age à la naissance de l'enfant : 37 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Miriam (1877 - 1922 )
       ZENOU Abraham Brahim (1878 )
       ZENOU Yehouda (1882 Aflou - 1943 Laghouat)
       ZENOU Moshe (1891 )
       ZENOU Guemora (1893 )
       ZENOU Makhlouf (1897 - Nice)
       ZENOU David Daoud (1902 )
    Naissance :
          Date : 1901
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : NO
    Décès :
          Date : 1 février 1981 (80 ans)
          Lieu : Israël - Haifa
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Kokhava Nedjma Douna
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec LAHYANI Joseph Soussou (1875 - 1946) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
                      FNA : NO
                Enfants :
                   LAHYANI David (1925 )
                   LAHYANI Sarah (1927 - 2007 )
                   LAHYANI Rachel (1929 )
                   LAHYANI Yeshoua (1935 )
                   LAHYANI Abraham (1936 Aflou)

ZENOU Lallou
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lallou
          Nom de famille : ZENOU
        Enfant :
           ZENOU Zahara (?)

ZENOU Lallou Laghouati
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lallou Laghouati
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Lalou
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou
          Nom de famille : ZENOU
        Enfant :
           ZENOU Yehouda Yihouda (1795 - Aflou)

ZENOU Lalou
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou
          Nom de famille : ZENOU
        Enfant :
           ZENOU Abraham (?)

ZENOU Lalou
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Mardoche Mordekhai (1877 - 1960)
    Mère : CHEKROUN Khomeriya
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Bihi (1904 Laghouat)
       ZENOU Aziza Alice (1918 Aflou - 1998 )
       ZENOU Esther (?)
       ZENOU Benyamin Benjamin (?)
       ZENOU Rebeha Rivka (?)
       ZENOU Elbenane (?)
       ZENOU Alice (?)
       ZENOU Marie (?)
       ZENOU Rosalie (?)
       ZENOU Yehouda (?)
       ZENOU Aicha (?)
       ZENOU Moussad (?)
       ZENOU Gamra (?)
    Naissance :
          Lieu : Aflou Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 34.112800
                      LONG : 2.102280
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Lalou
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Aaron Aharon (1829 - 1886) (Age à la naissance de l'enfant : 27 ans)
    Mère : TOUITOU Rebeha Rebecca (1832 - 1886) (Age à la naissance de l'enfant : 24 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Esther (1850 - 1889 Laghouat)
       ZENOU Soultana Dziria (1852 Laghouat - 1902 Laghouat)
       ZENOU Youssef (1857)
       ZENOU Judas Yehouda (1858 Laghouat - 1947 Laghouat)
       ZENOU Daoud David (?)
    Naissance :
          Date : 1856
          Lieu : Laghouat Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 33.800000
                      LONG : 2.865140
          FNA : NO
    Décès :
          FNA : NO
    Profession : Bijoutier
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec AGOU Sultana :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 11 mars 1875 (19 ans)
                      Lieu : Laghouat Laghouat Algerie
                            MAP :
                                  LATI : 33.800000
                                  LONG : 2.865140
                      FNA : NO
                Enfants :
                   ZENOU Abraham (1881 Laghouat)
                   ZENOU Aharon Aaron (1894 Laghouat)
                   ZENOU Mehor (1896 Laghouat - 1916 Maurepas)
                   ZENOU Mardoche Mordekhai (1899)
                   ZENOU Aicha (1902 Laghouat)

ZENOU Lalou
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou
          Nom de famille : ZENOU
        Enfant :
           ZENOU Haroun Aaron (1760)

ZENOU Lalou Elie
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU David (1886 - 1974) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : KAKOU Nedjma (1889) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Makhlouf (1906 Aflou - )
       ZENOU Moussad (1908 Aflou)
       ZENOU Miriam (1911 Aflou)
       ZENOU Aicha (1913 Aflou)
       ZENOU Juda Yehouda (1920 Aflou)
       ZENOU Zahara (1926 Aflou)
       ZENOU Aaron Aharon (1928 Aflou)
       ZENOU Youssef Yossef (1931 Aflou)
       ZENOU Messaouda Fortune (?)
    Naissance :
          Date : 23 mars 1918
          Lieu : Aflou Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 34.112800
                      LONG : 2.102280
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou Elie
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec SELLAM Messaouda (1925) :
                UST : MARRIED

ZENOU Lalou Laghouati
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Yehouda Yihouda (1795) (Age à la naissance de l'enfant : 55 ans)
    Mère : LAHYANI Guemora (1810) (Age à la naissance de l'enfant : 40 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Bihi (1820 Aflou)
       ZENOU Ephraim Jouef (1825 Aflou)
       ZENOU Esther (1828)
       ZENOU Aicha (1830)
       ZENOU Aicha (1848)
       ZENOU Yossef (1849 Aflou - 1920 )
       ZENOU Esther (1856 - 1920)
       ZENOU Aharon Jrayen (1870)
    Naissance :
          Date : autour de 1850
          Lieu : Aflou Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 34.112800
                      LONG : 2.102280
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou Laghouati
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec BAT-ELBENANE "DEJALA" Aliya :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   ZENOU Mardoche Mordekhai (1877 Laghouat - 1960)
        Enfants :
           ZENOU David (1886 Laghouat - 1974 )
           ZENOU Gamra (?)

ZENOU Lalou Zeria
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Haroun Aaron (1760) (Age à la naissance de l'enfant : 47 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Agou (?)
    Naissance :
          Date : autour de 1807
          Lieu : Laghouat Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 33.800000
                      LONG : 2.865140
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lalou Zeria
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec SOUFFI Messaouda (1815 - 1908) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Abraham (1828)
                   ZENOU Aaron Aharon (1829 Laghouat - 1886 Laghouat)
                   ZENOU Gamra Guemerou (1839)
                   LALOU Makhlouf (1841 Laghouat - 1902 Laghouat)
                   ZENOU LALOU Isaac Yitzhak (1845 - 1927)

ZENOU Laurent
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Bernard (1948) (Age à la naissance de l'enfant : 34 ans)
    Mère : ??? Maguy
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Nathalie (1972)
       ZENOU Valerie (1976)
    Naissance :
          Date : 5 octobre 1983
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Laurent
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec MYARA Laurence (1983) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 11 novembre 2009 (26 ans)
                      FNA : NO
                Enfants :
                   ZENOU Gabrielle (2011)
                   ZENOU Jordane Chana (2013 Levallois-Perret)

ZENOU Leon Eliyahou
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Ephraim (1931 - 2005) (Age à la naissance de l'enfant : 26 ans)
    Mère : LAHYANI Odette Mahbouba (1939) (Age à la naissance de l'enfant : 18 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Jacob Yankele (1959 )
       ZENOU Mikha Makhlouf (1960 )
       ZENOU Rivka (1962 )
       ZENOU Limor (1975 )
    Naissance :
          Date : 1957
          Lieu : Israël - Eilath
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Leon Eliyahou
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec DORIS :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
                      FNA : NO

ZENOU Levanah
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Meyer Meir (1941) (Age à la naissance de l'enfant : 40 ans)
    Mère : AVIVI Zahari Zoe (1951) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Rony (1975 )
       ZENOU Shlomoh (1980 )
       ZENOU Elie (1990)
       ZENOU Ephraim (?)
       ZENOU Chalom (?)
    Naissance :
          Date : 1 juillet 1982
          FNA : NO
    Référence à des données utilisées comme description :
                Nom donné à un format dans lequel des informations peuvent être transcrites : jpg
                Fichier : LEVANNAHZENOU.jpg

                  LEVANNAHZENOU.jpg
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Levanah
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec BENITAH Jeremy :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 19 août 2003 (21 ans)
                      FNA : NO
                Enfants :
                   BENITAH Aviel (2005 )
                   BENITAH Naomie (2007 )
                   BENITAH Sarah (2010 )
                   BENITAH Elia (2014)

ZENOU Lewi Levy
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Makhlouf (1906)
    Mère : SEBBAN Rebecca Rivka
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Shlomoh Sliman (1929 )
       ZENOU Ephraim (1931 - 2005 )
       ZENOU Blanche (?)
       ZENOU Abraham Bihi (? - )
       ZENOU David (?)
       ZENOU Shimon (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Lewi Levy
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Liliane
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Henri Aaron Haim (1905)
    Mère : PERES Esther
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Jean-Claude (? - )
       ZENOU ??? (?)
       ZENOU Gisele (?)
       ZENOU Edith (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Liliane
          Nom de famille : ZENOU

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 19/10/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.