Page précédente

ZENOU Roger
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Salomon (1908 - 1987)
    Mère : ??? Fortune
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Olga Mazal (1939 Aflou)
       ZENOU Juliette (?)
       ZENOU Gerard (?)
       ZENOU David Doudou (?)
       ZENOU Guy (?)
       ZENOU Jeanine (?)
       ZENOU Jean-Jacques (?)
       ZENOU Paul (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Roger
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Roi
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Shmouel Shmoulik (1975)
    Mère : FRANKO Danit
    Frères/Soeurs :
       ZENOU ??? (?)
       ZENOU Idan (?)
       ZENOU Eliah (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Roi
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Rony
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Meyer Meir (1941) (Age à la naissance de l'enfant : 33 ans)
    Mère : AVIVI Zahari Zoe (1951) (Age à la naissance de l'enfant : 23 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Shlomoh (1980 )
       ZENOU Levanah (1982)
       ZENOU Elie (1990)
       ZENOU Ephraim (?)
       ZENOU Chalom (?)
    Naissance :
          Date : 19 avril 1975
          Lieu : Israël - Beer Sheva
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Rony
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ??? Magalie (1982) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 27 octobre 2003 (28 ans)
                      FNA : NO
                Enfant :
                   ZENOU Elona (2008)

ZENOU Rosalie
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Mardoche Mordekhai (1877 - 1960)
    Mère : CHEKROUN Khomeriya
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Bihi (1904 Laghouat)
       ZENOU Aziza Alice (1918 Aflou - 1998 )
       ZENOU Esther (?)
       ZENOU Benyamin Benjamin (?)
       ZENOU Moussad (?)
       ZENOU Elbenane (?)
       ZENOU Alice (?)
       ZENOU Lalou (?)
       ZENOU Rebeha Rivka (?)
       ZENOU Yehouda (?)
       ZENOU Aicha (?)
       ZENOU Marie (?)
       ZENOU Gamra (?)
    Naissance :
          Lieu : Aflou Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 34.112800
                      LONG : 2.102280
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Rosalie
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec BENICHOU ??? :
                UST : MARRIED

ZENOU Roy
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Jean (1948)
    Mère : ? de HOLLANDE Maya
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Gregory (?)
       ZENOU Stacy (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Roy
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Salomon
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Abraham Brahim (1878) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Mère : JOURNO Julie Juliette Simha (1893) (Age à la naissance de l'enfant : 15 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Raphael (1914 Aflou - 1988 )
       ZENOU Joseph (1920 Aflou - 1990 )
       ZENOU Esther (1928 - 1998)
       ZENOU Aziza (?)
       ZENOU Henry (?)
       ZENOU Martial Eliyahou (?)
       ZENOU Maurice Moshe (?)
    Naissance :
          Date : 11 juin 1908
          Lieu : Aflou Laghouat Algerie
                MAP :
                      LATI : 34.112800
                      LONG : 2.102280
          FNA : NO
    Sépulture :
          Date : 2 mars 1987 (78 ans)
          Lieu : Israël - Kiryat Malakhi
          FNA : NO
          Référence à des données utilisées comme description :
                      Nom donné à un format dans lequel des informations peuvent être transcrites : jpeg
                      Fichier : SALOMONZENOU45.jpg

                        SALOMONZENOU45.jpg
    Décès :
          Date : 2 mars 1987 (78 ans)
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Salomon
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ??? Suzanne :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Olga Mazal (1939 Aflou)
                   ZENOU Guy (?)
          avec ??? Helouah :
                UST : MARRIED
          avec ??? Fortune :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Roger (?)
                   ZENOU Jean-Jacques (?)
                   ZENOU Juliette (?)
                   ZENOU Jeanine (?)
                   ZENOU Gerard (?)
                   ZENOU Paul (?)
          avec ??? Messaouda :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   ZENOU David Doudou (?)

ZENOU Sam
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Mikha Makhlouf (1960)
    Mère : BAT-? Rivka
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Odelle (?)
       ZENOU ? (?)
       ZENOU Nathan (?)
       ZENOU Feigie (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sam
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Samuel Shmouel
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Joseph Yossef (1852) (Age à la naissance de l'enfant : 43 ans)
    Mère : NEDJAR Zahara (1861) (Age à la naissance de l'enfant : 34 ans)
    Naissance :
          Date : 23 novembre 1895
          Lieu : Ghardasa Algerie - Ghardaia,Mzab
          FNA : YES
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Samuel Shmouel
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec LEVY Alice :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 23 juillet 1923 (27 ans)
                      Lieu : Tiaret Tiaret Algerie
                      FNA : YES

ZENOU Sarah
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Ephraim (1977)
    Mère : KALFON Yael (1978)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Noah (?)
       ZENOU Ilan (?)
       ZENOU Yehouda (?)
       ZENOU Yitzhak Isaac (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sarah
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Sarah
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Yves (1947) (Age à la naissance de l'enfant : 30 ans)
    Mère : BUISSON Maryse (1948) (Age à la naissance de l'enfant : 29 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Raphael (1978)
    Naissance :
          Date : 1977
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sarah
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Sarah
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Norbert Brahim Abraham (1952) (Age à la naissance de l'enfant : 27 ans)
    Mère : COHEN Jacqueline
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Stella (1981)
       ZENOU Ahouva (1996 Paris)
    Naissance :
          Date : 1979
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sarah
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec DAHAN Eliezer :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 14 janvier 1997 (18 ans)
                      Lieu : Israël - Jerusalem
                      FNA : NO

ZENOU Sarah
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Meyer (1957) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : ATTIA Aliza
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Cedric David (1981)
       ZENOU Daliah (1990)
       ZENOU Joseph (1991)
       ZENOU Aurelie (1992)
       ZENOU Rachel (1996)
    Naissance :
          Date : 1988
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sarah
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Sarah
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Marco (1951) (Age à la naissance de l'enfant : 26 ans)
    Mère : ZENOU Julie Juliette Simha (1950 - 2016) (Age à la naissance de l'enfant : 27 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Shmouel Shmoulik (1975 )
       ZENOU Esther Etti (1976 )
       ZENOU Yossef Yossi (1981 )
       ZENOU Kokhava Kokhi (1982 )
       ZENOU Dan Nissim (1992 )
    Naissance :
          Date : 1977
          Lieu : Israël - Kiryat Malakhi
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Sarah
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Serge
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Elie Lili (1928 - 1982) (Age à la naissance de l'enfant : 31 ans)
    Mère : PARTOUCHE-SEBBAN Georgette Saida (1934) (Age à la naissance de l'enfant : 25 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Michel (1953)
       ZENOU Sylvia (1955)
       ZENOU Marie-Claude (1957)
       ZENOU Nadine (1961 Laghouat)
       ZENOU Daniele (1962)
       ZENOU Mireille (1964)
       ZENOU Beatrice (1969)
       ZENOU Richard (1972)
    Naissance :
          Date : 1959
          FNA : YES
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Serge
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Shalom
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Eliyahou (1887) (Age à la naissance de l'enfant : 20 ans)
    Naissance :
          Date : avant 1907
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shalom
          Nom de famille : ZENOU
        Enfant :
           ZENOU Jeannette (1927)

ZENOU Shalom Charles
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shalom Charles
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ELBAZ Madeleine :
                UST : MARRIED
                Enfant :
                   ZENOU Cathy (?)

ZENOU Shani
    Arbre d'ascendance     Chronogramme
    Père : ZENOU Elie (1953) (Age à la naissance de l'enfant : 32 ans)
    Mère : MELLOUL Irene (1957) (Age à la naissance de l'enfant : 28 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Emmanuel (1988 )
       ZENOU Raphael (1992)
       ZENOU Andrea (1992)
    Naissance :
          Date : 5 octobre 1985
          Lieu : France - Marseille
                MAP :
                      LATI : 43.296950
                      LONG : 5.381070
          FNA : NO
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shani
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ELBAZ Jonathan (1983) :
                UST : MARRIED
                Mariage :
                      Date : 16 août 2007 (21 ans)
                      FNA : NO
                Enfants :
                   ELBAZ Liel (2008)
                   ELBAZ Avital Rina (2014)
                   ELBAZ Ethan (2015)

ZENOU Shany
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU (BEN-BIHI) Abraham (1945)
    Mère : ??? Nourit (1952)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Elior (?)
       ZENOU Ofir (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shany
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Shay
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Elie
    Mère : ATTIA-BOUGREYNA Razala Tzviya (1944)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Mikha (?)
       ZENOU Dalith (?)
       ZENOU David Doudou (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shay
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Shimon
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shimon
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec ZENOU Aziza :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Richard (?)
                   ZENOU Abraham (?)
                   ZENOU Shoshi Shoshanna (?)
                   ZENOU Ilanah (?)
                   ZENOU Juliette (?)

ZENOU Shimon
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Makhlouf (1906)
    Mère : SEBBAN Rebecca Rivka
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Shlomoh Sliman (1929 )
       ZENOU Ephraim (1931 - 2005 )
       ZENOU Blanche (?)
       ZENOU Abraham Bihi (? - )
       ZENOU David (?)
       ZENOU Lewi Levy (?)
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shimon
          Nom de famille : ZENOU

ZENOU Shimon Mony
    Arbre d'ascendance
    Père : ZENOU Raphael (1914 - 1988) (Age à la naissance de l'enfant : 47 ans)
    Mère : SAADOUN Marie Miriam (1929 - 2016) (Age à la naissance de l'enfant : 33 ans)
    Frères/Soeurs :
       ZENOU Genevieve (1948)
       ZENOU Philippe Yosef Joseph (1952 )
       ZENOU France (1954 )
       ZENOU Abraham (1958 )
       ZENOU Juliette (1961 )
    Naissance :
          Date : 24 novembre 1962
          Lieu : Israël - Kiryat Malakhi
          FNA : NO
          Référence à des données utilisées comme description :
                      Nom donné à un format dans lequel des informations peuvent être transcrites : jpg
                      Fichier : ZENOUSHIM.jpg

                        ZENOUSHIM.jpg
    FIL : LEGITIMATE_CHILD
    Prénom : Shimon Mony
          Nom de famille : ZENOU
    Informations de famille :
          avec COHEN Taly (1965) :
                UST : MARRIED
                Enfants :
                   ZENOU Bar (1989)
                   ZENOU Youval (1994)
                   ZENOU Yizhar (2002)

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39d, le 19/10/2019. Vous pouvez le télécharger sur ce site.